als alternatief voor kunststof ramen

in plaats van het hele houten kozijn te vervangen voor het verkrijgen van een draaikiepraam, is ons systeem een prima alternatief, waarbij alle deatils intact blijven.